HNB te�ajna lista
16.12.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,900874
GBP GBP
1
8,256919
USD USD
1
6,563136
EUR EUR
1
7,413062
$ Odabir valute
= Odabir valute

Općina Vojnić objavila je Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 2018. godinu 

05.01.2018
Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN br.74/14) i čl. 1. st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) čl. 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 3/2016) načelnik Općine Vojnić objavio je Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 2018. godinu.

Više o Javnom natječaju na: Natječaji/Javni pozivi
RSS
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 >