HNB tečajna lista
29.05.2017
Prodajni
CAD CAD
1
4,934215
GBP GBP
1
8,547393
USD USD
1
6,643060
EUR EUR
1
7,448199
$ Odabir valute
= Odabir valute

HABOR-ov Info dan u HGK Karlovac 

31.01.2017

Obavještavamo Vas o prvom ovogodišnjem HBOR-ovom Info-danu koji će se održati u četvrtak, 2. 2. 2017., u HGK – Županijskoj komori Karlovac s početkom u 10,00 sati.
Predviđeno vrijeme individualnog razgovora za svakog poduzetnika je 30 minuta u razdoblju od 10,00 do 15,00 sati. 
Ukoliko postoji interes za stručnim savjetovanjem o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u obliku individualnih razgovora s Draženkom Draženović Kostelac, voditeljicom HBOR-ovog područnog ureda za Liku, možete se prijaviti putem prijavnice ili uputiti upit na e-mail: bskarjak@hgk.hr ili telefon 047/612 111.


Sastanak vezano za problematiku uknjižbe državnih stanova u općini Vojnić 

26.01.2017
Danas je u Općine Vojnić održan sastanak sa temom problematike uknjižbe stanova u državnom vlasništvu na području općine Vojnić. Na sastanku je prisustvovao ispred Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje g. Željko Softić, predsjednik Općinskog suda Karlovac g. Tomislav Maras, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije g. Marinko Maradin sa suradnicima, direktor Inkasatora d.o.o. iz Karlovac g. Nikola Rogoz sa suradnicima te ispred Državne geodetske uprave Područnog ureda Karlovac g. Damir Krtić.
Na sastanku su postignuti konačni dogovori oko koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se proveo postupak uknjižbe.

Općina Vojnić raspisala je natječaj za predlaganje programa Javnih potreba Općine Vojnić u 2017. godini 

24.01.2017

Prema Godišnjem planu raspisivanja natječaja za predlaganje programa Javnih potreba Općine Vojnić u 2017. godini Načelnik Općine Vojnić objavio je Natječaj za predlaganje programa i projekata u 2017. godini.

NATJEČAJ

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Općine Vojnić 

13.01.2017

Odbor za izbor, imenovanje i dodjelu javnih priznanja temeljem članka 13. Odluke o javnim priznanjima (Glasnik Karlovačke županije broj 17/2007) na sastanku održanom 13. siječnja  2017. godine raspisao je Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Općine Vojnić.

Javni poziv

POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 

02.01.2017
Pozivamo udruge koje su u 2016. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Općine Vojnić temeljem aspisanog javnog natječaja za predlaganje programa i projekta javnih potreba u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva i na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Općine Vojnić za 2016. godinu da dostave Općini kao davatelju financijskih sredstava opisni i financijski izvještaj provedbe projekta u 2016. godini.

Izvještaji se dostavljaju na propisanim obrascima (IZVJEŠĆE - obrazac izvješća o provedenom programu i Financijsko izvješće provedenog programa)
koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije. Izvještajne obrasce je potrebno dostaviti u roku od mjesec dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.

Također, pozivaju se i ostale udruge i neprofitne organizacije koje su u 2016. godini ostvarili pravo na proračunska sredstva Općine temeljem sklopljenih ugovora ili drugih dokumenata da u roku od 60 dana od istekla proračunske godine dostave ispunjen obrazac PROR-POT ( koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva financija) temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitni organizacija ( NN 31/15).

DOČEK NOVE GODINE U VOJNIĆU 

28.12.2016

OBAVIJEST - o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom 

28.12.2016

Općina Vojnić potpisala Ugovor o financijskoj potpori 

22.12.2016

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, jučer je bilo upriličeno potpisivanje Ugovora za kapitalnu potporu jedinicama lokalne samouprave na područjima od posebne državne skrbi za 2016. godinu.
Na objavljeni Javni poziv pristigla su ukupno 32 zahtjeva za financiranje projekata, od čega je 14 zahtjeva zaprimljeno sa urednom dokumentacijom. U konačnici odabrano je 8 projekata, među kojima je i projekt Općine Vojnić.


Link: Potpisivanje Ugovora o financiranju potpora projektima i aktivnosti za dodjelu kapitalne potpore za održivi povratak na području posebne državne skrbi u 2016. godini

POZIV na trodnevne radionice za vijeća nacionalnih manjina 

15.12.2016

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva u okviru projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" na trodnevne radionice koje će se odvijati u pet hrvatskih gradova od siječnja do ožujka 2017 godine. Na radionicama će se provoditi edukacija trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Edukacija je organizirana u dva modula a svaki je posvećen jačanju jedne od uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina:
1. Edukacija trenera za jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (VPNM) za praćenje i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM)
2. Edkacija trenera lokalnih VPNM za jačanje savjetodavnih kapaciteta

Mjesto održavanja

Zagreb

WYG savjetovanje

Vukovarska 269G/IV kat

 

Osijek

Hotel Waldinger

Županijska 8

 

Bjelovar

Hotel Central

Lisinskog 2

 

Rijeka

Grand Hotel Bonavia
Dolac 4

Zadar

IMPACT - Europski centar za međusektorsku suradnju

Put Stanova bb

Smještaj polaznika radionice udaljenih više od 50 km

ARCOTEL Allegra Zagreb

Ulica kneza Branimira 29

Hotel Waldinger

Županijska 8

Hotel Central, Lisinskog 2

Grand Hotel Bonavia
Dolac 4

IMPACT - Europski centar za međusektorsku suradnju

Put Stanova bb

Datum

22.-24.2.2017.

1.-3.3.2017

8-10.3.2017

15.-17.3.2017.

22.-24.3.2017.

Preporuka Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je da se na prvu radionicu na kojoj će se intenzivno raditi na praktičnoj upotrebi web aplikacije za praćenje UZPNM, prijave korisnici doniranih ULJPPNM računala, kojima je potrebna takva vrsta podrške. Osim njima radionica je ujedno namijenjena i ostalima koji nisu u navedenoj kategoriji.

Prijavljivanje na radionice je otvoreno do 16.12.2016. Potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na projektnu adresu  vpnm@wyg-ta.eu.

Za prijavni obrazac i opširnije informacije obratite se u Općinu Vojnić.

Asfaltiranje ceste u naselju Hajdini 

06.12.2016

Sukladno projektu koji je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kroz Program Održivog razvoja lokalne zajednicu, Općina Vojnić asfaltirala je cestu u naselju Hajdini. Projekt je vrijedan 247.000,00 kuna, a radove su izvele Ceste Karlovac d.d.

RSS
str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >