HNB tečajna lista
26.04.2017
Prodajni
CAD CAD
1
5,068878
GBP GBP
1
8,806101
USD USD
1
6,875265
EUR EUR
1
7,481664
$ Odabir valute
= Odabir valute

OBAVIJEST o početku rada predškole 

19.09.2016
U skladu s odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)  Dječji vrtić Vojnić objavljuje obavijest o početku rada predškole. Pohađanje predškole je besplatno, te će se provoditi u prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić na adresi Starčevićev trg 4, u periodu od 34 tjedana, od mjeseca listopada do kraja svibnja, tri puta tjedno po 2,5 sati, ukupno 7,5 sati tjedno što godišnje iznosi 250 sati. Tjedni i dnevni raspored utvrditi će se u suradnji s roditeljima. Datum održavanja roditeljskog sastanka  je u srijedu 21.09.2016. u 15:30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić.

Općina Vojnić objavila upute za izradu proračuna Općine Vojnić 

19.09.2016

Sukladno  Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15)  Općine Vojnić objavljuje upute za izradu proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2017.-2019. godine. Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje  proračuna, odnosno financijskog plana. Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom. Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti  Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  03. listopada  2016. godine.

UPUTE
PRILOG_1._Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna

Radionica "Obračun Poreza na dohodak i doprinosa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava" 

09.09.2016

LAG Petrova Gora u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizira radionicu na temu "Obračun poreza na dohodak  i doprinosa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava" Pozivaju se, sva poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici Mjera PRR ili planiraju aplicirati na natječaje za sredstva iz PRR 2014-2020 i knjigovodstveni servisi da sudjeluju na navedenoj radionici.
Radionica će se održati 19.09.2016 s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Krnjak.
Kotizacija za navedenu radionicu iznosi 180,00 kn po osobi.
Molimo prijavnicu poslati do 13.09.2016. godine.

PRIJAVNICA

Objava Javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić 

07.09.2016

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Vojnić (KLASA:350-02/16-01/04, URBROJ:2133/17-01-16-01 od dana 06.09.2016.) Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić. 

Početak javnog uvida je 15.09.2016. godine, a završetak 23.09.2016. godine.
Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji Vijećnice, u Općini Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do12,00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 16.09.2016. godine u prostoriji Vijećnice, u Općini Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, s početkom u 10.30 sati. 

Prijedlog plana u digitalnom obliku:

http://goo.gl/DNWVFYVodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. objavila je poziv za nadmetanje 

18.08.2016

VODOVOD I ODVONJA VOJNIĆ d.o.o. je na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11,83/13 i 143/13 ) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ broj objave: 2016/S 005-0018010  od 12.08.2016. godine objavila poziv na nadmetanje za predmet nabave: „IZMJENA POSTOJEĆEG TLAČNOG I GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA NA PODSUSTAVU KUPLJENSKO ( IZVORIŠTE VRLESINA) I PODSUSTAVU VOJNIĆ ( IZVORIŠTE VRELO UTINJE) I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE NASELJA GEJKOVAC. Rok za dostavu ponuda je 05. rujan 2016. godine u 13:00 sati.

Veleposlanik Ruske Federacije u posjetu Vojniću 

17.08.2016
Općinu Vojnić danas je posjetio sa svojim suradnicima Veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Anvar Azimov. Na sastanku koji je upriličen u Vijećnici Općine Vojnić, veleposlanik Azimov obratio se prisutnima te nakon uvodnih izraza zahvale na dobrodošlici, govorio je nazočnima  o povijesnoj i sadašnjoj ulozi Rusije na našim područjima i u Svijetu. Posebno je spomenuo brojku od 7000 ruskih vojnika koji su svoj život položili za vrijeme Drugog svjetskog rata na našim prostorima.
Na sastanku su uz načelnika Općine Vojnić i predsjednika Saveza Antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franju Habulina, prisustvovali predsjednik Udruge antifašista općine Vojnić Nikola Pavić te predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Vojnić Dušan Crnković kao i ostali  uzvanici.
Nakon sastanka Veleposlanik Anvarov, uputio se prema Petrovoj Gori gdje će posjetiti Centralnu partizansku bolnicu te Spomenik Petrovac.

Zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak u Vojniću 

11.08.2016

Općinu Vojnić jučer je posjetio zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak. Interes njegova dolaska bila su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su aplicirala projekte ili povukla sredstva iz fondova Europske unije.

Prilikom posjeta našoj općini, zamjenik ministra posjetio je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Tamare Knežević, koje se bavi uzgojem trajnih nasada oraha, nakon čega je održan sastanak u Domu kulture u Vojniću. Na sastanku, kojem su nazočili predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i načelnici susjednih općina, razgovaralo se o osnivanju poljoprivredne organizacije na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, koja bi vršila otkup proizvoda od malih poljoprivrednih proizvođača i plasirala ih na tržište. Na taj način svakako bi se olakšao i unaprijedio rad malih poljoprivrednih proizvođača, a time i poljoprivrede u našim krajevima.
Osim općine Vojnić, zamjenik ministra obišao je i općine Topusko, Gvozd, Krnjak i Barilović.

Nakon dugo vremena građevinska dizalica ponovno u Vojniću 

11.08.2016

U centru Vojnića, u Karlovačkoj ulici, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje započeo je sa adaptacijom i uređenjem objakta u kojem su bili smješteni korisnici sa pravom na stambeno zbrinjavanje.

Osim preuređenja objekta u smislu obnove fasade, krovišta i stolarije, navedeni objekt će od postojećih 8 sada dobiti još 6 dodatnih smještajnih jedinica odnosno stanova u koje će Državni ured smjestiti korisnike.

Završetak radova predviđen je do kraja 2016. godine.

OBAVIJEST- besplatan odvoz otpadnih električnih i elektroničkih uređaja 

11.08.2016

Upaljene svijeće u spomen hrvatskom branitelju Renatu Peziću 

11.08.2016

Načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić i njegov zamjenik Josip Kurtović,  zapalili su svijeće na mjestu pogibije hrvatskog branitelja Renata Pezića, u Vojniću u mjestu Mracelj.

RSS
str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >