HNB tečajna lista
29.05.2017
Prodajni
CAD CAD
1
4,934215
GBP GBP
1
8,547393
USD USD
1
6,643060
EUR EUR
1
7,448199
$ Odabir valute
= Odabir valute

Predstavnici udruga potisali ugovore 

14.07.2016

U Vijećnici Općine Vojnić, jučer je bilo upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava udrugama koje djeluju na području naše općine.

Općina Vojnić raspisala je javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba razvoja civilnog društva za 2016. godinu, u sklopu kojega je odobreno ukupno jedanaest programa odnosno projekata.

Na navedenom potpisivanju prisustvovali su predstavnici udruga kojima su dodijeljena sredstva i mediji.

08.07.2016

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta.

Za obavijest kliknite na naslov.

Odlikaši kod načelnika 

05.07.2016
Odlični učenici Osnovne škole Vojnić predvođeni ravnateljicom škole Mirjanom Stojković, posjetili su Općinu Vojnić na poziv Općinskog načelnika.
U kratkom druženju razgovaralo se o školi, ocjenama i vanškolskim aktivnostima nakon čege su podijeljene nagrade za ukupno njih četrnaest, koje je Učiteljsko vijeće proglasilo najboljima. U obzir pri izboru učenika se osim, naravno odličnih ocjena, uzimalo vladanje učenika, aktivnost, zalaganje i druge karakteristike.
Načelnik je na kraju susreta svima poželio puno petica i odličnog uspjeha kako bi se vidjeli i sljedeće godine.

Načelnik Općine Vojnić kod Predsjednice Republike Hrvatske 

14.06.2016

Načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić kao član Upravnog odbora Udruge općina Republike Hrvatske, sudjelovao je u ponedjeljak 13. lipnja kod Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović na sastanku, zajedno sa predsjednikom Udruge Đurom Bukvićem i ostalim članovima Upravnog odbora. Načelnik Andrić je na sastanku iznesao zajedničke stavove načelnika općina Karlovačke županije.

Više o sastanku: LINK

OBAVIJEST korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se grijau na drva 

10.06.2016

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadelžna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija).
Obavještavaju se svi korisnici zajeamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrijeva za zimu 2016./17. treba popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.
Obrazac izjave može se preuzeti:
1. U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama
2. U prostorijama Općine Vojnić ili sa web stranice Općine Vojnić
3. U prostorijama Karlovačke županije, A.Vraniczaniya 6, pisarana (soba 12) ili na web stranici www.kazup.hr
Navedeni obrazac Izjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka.
Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti što žurnije u prostorije Općine vojnić

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrijev.

Obrazac izjave možete preuzeti OVDJE

Odobreno financiranje projekta 

02.06.2016
Ministarstvo poljoprivrede je u sklopu Operativnog programa "Zaštita okoliša " za razdoblje  2007 - 2013 doneslo odluku o financiranju Projekta "Rješavanje problema vodoopskrbe Općine Vojnić", iz fondova Europske unije, kojeg je kandidiralo komunalno poduzeće Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. u suradnji sa Općinom Vojnić. Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 2.423.879,00 kn. Dodijeljena sredstva iznose maksimalno 85% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.

Uređenje puta 

01.06.2016

U Mjesnom odboru Ključar, Općina Vojnić sanirala je put prema groblju. Na navedenom putu iskopane su grabe i stavljeni propusti kako bi se put zaštitio od ponovnog oštećenja uslijed oborinskih voda.

Autobusno stajalište na Biljegu 

25.05.2016
Općina Vojnić je na autobusnom stajalištu na Biljegu postavila još jednu u nizu nadstrešnica za putnike, koje se postavljaju na području naše općine.

OBAVIJEST 

19.05.2016

SVI   KORISNICI    PITKE    VODE    KOJI   SE SNADBJEVAJU   VODOM   IZ    IZVORA   KOJI    NISU U SUSTAVU    JAVNE    VODOOPSKRBE  (TAKOZVANI DIVLJI VODOVODI, PRIRODNI  PAD I SL.)

O  B  A  V  J  E  Š  T A V A J U    S E


DA  UZORAK  VODE  KOJI  JE  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UZEO NA ANALIZU NA ADRESI:
-     KESTENOVAC 14,
-     LIPOVAC KRSTINJSKI 1,
-     KLOKOČ 77 ,
-     MIHOLJSKO 89, 

 NIJE U SKLADU S UVJETIMA KOJI SU PROPISANI  ZAKONOM O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU.


Općina Vojnić
      

Proglašena elementarna nepogoda 

11.05.2016

Obavještavaju se stanovnici općine Vojnić da je u utorak, 10. svibnja, župan Karlovačke županije Ivan Vučić proglasio elementarnu nepogodu od mraza. Elementarna nepogoda nastala je uslijed mraza i niskih temperatura u razdoblju od 26. do 30. travnja 2016. godine, a koja je nanijela velike materijalne štete poljoprivrednim kulturama. Pozivaju se vlasnici, odnosno, korisnici površina zasađenim kulturama, da štetu prijave ŠTO PRIJE u Općini Vojnić radnim danom od 7,30 do 14,30 sati, zaključno do utorka 17. svibnja. 2016. godine.

Prijava štete vrši se sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarne nepogode (NN96/98).

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuje odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 
1. Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
2. Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
3. Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
4. Kopiju registracije tvrtke
5. Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom.
6. Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

Posebno naglašavamo da u obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obavezno treba navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama i površine tih čestica, te da se podaci za dugogodišnje nasade trebaju iskazati u broju stabala, a ne hektara.


OBRAZAC EN-P
 
 

RSS
str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >