HNB te�ajna lista
30.03.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,925278
GBP GBP
1
8,503404
USD USD
1
6,926869
EUR EUR
1
7,629254
$ Odabir valute
= Odabir valute

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta Šljiva " - odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI

Rekonstrukcija  nerazvrstane prometnice "Cesta Šljiva " - odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI,
Na prethodnom savjetovanju kroz EOJN od 15.05.2018. do 21.05.2018. godine,
Otvaranje ponuda 11.06.2018. u 13:00 sati,


Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta šljiva" - odvojci I-VIII u Vojniću sufinanciran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020., Podmjera 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije", Operacija 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta".