HNB te�ajna lista
09.04.2020
Prodajni
CAD CAD
1
5,025647
GBP GBP
1
8,682634
USD USD
1
7,042198
EUR EUR
1
7,648532
$ Odabir valute
= Odabir valute

PROJEKT "Rekonstrukcija zgrade u Općinsku tržnicu u Vojniću"

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 4.023.154,63

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Sufinancirani iznos: 4.023.154,63

Opis projekta: Općinska tržnica u Vojniću (k.č. 4784/4, k.o. Vojnić, Radnička 10, Vojnić) trenutno je otvorenog tipa gdje je postavljeno 10-ak sad već derutnih štandova. Projektom će se tržnica natkriti. Izravnati površina koja je trenutno
betonska, gdje je i sami beton već napukao. Uz nju se nalaze dvije odvojene zgrade koje će se
iskoristiti za zatvoreni dio tržnice. U zatvorenom dijelu će se formirati mesnica i prostor za mliječne proizvode, izgraditi sanitarni čvor te kiosk.
Projektom je planirano i zapošljavanje jedne osoba, upravitelj tržnice.
Konačni cilj projekta je da se fizički koncentrira ponuda lokalnih proizvoda. Iz perspektive proizvođača/prodavača opravdanost se sagledava kroz tržnicu kao infrastrukturu koja omogućava lakšu distribuciju i prodaju proizvoda.

Izvođač: GIPS-MONT, obrt za uređenje interijera
Rok izvršenja: ožujak 2019. godine

Linkovi:

https://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-7/