HNB tečajna lista
21.02.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,798447
GBP GBP
1
8,455366
USD USD
1
6,045227
EUR EUR
1
3,812595
$ Odabir valute
= Odabir valute

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020
Fax 047/883-021
E-mail:
opcina-vojnic@ka.t-com.hr

________________________________________________________________


Pročelnik
Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud.

Stručni suradnik za upravne poslove
Milica Vučinić-Sipić, dipl.iur.

Stručni suradnik za komunalne poslove
Željka Stilinović-Butorac, bacc.publ.

Viši referent za financije i proračun
Ljiljana Šarić

Viši stručni suradni za gospodarstvo i EU Fondove
Karolina Šikljan, mag.oec.

Viši referent za računovodstvo
Dubravka Fink, ekonomist

Administrativni tajnik
Christine Ramovš

RSS