HNB tečajna lista
29.05.2017
Prodajni
CAD CAD
1
4,934215
GBP GBP
1
8,547393
USD USD
1
6,643060
EUR EUR
1
7,448199
$ Odabir valute
= Odabir valute

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020
Fax 047/883-021
E-mail:
opcina-vojnic@ka.t-com.hr

________________________________________________________________


Pročelnik
Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud.

Stručni suradnik za upravne poslove
Milica Vučinić-Sipić, dipl.iur.

Stručni suradnik za komunalne poslove
Željka Stilinović-Butorac, bacc.publ.

Viši referent za financije i proračun
Ljiljana Šarić

Viši referent za proračunske korisnike
Karolina Šikljan, mag.oec.

Viši referent za računovodstvo
Dubravka Fink, ekonomist

Administrativni tajnik
Christine Ramovš

RSS