HNB te�ajna lista
27.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,860342
GBP GBP
1
8,266885
USD USD
1
6,494092
EUR EUR
1
7,561720
$ Odabir valute
= Odabir valute

II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Vojnić

Za kartografske prikaze kliknite na link.

Link:

https://drive.google.com/open?id=0B9usUpLrOFCiampKVUNKalo5M0E

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Općini Vojnić  su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Vojnić. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić iznosi 120.625 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Vojnić je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 102.531,25 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 18.093,75 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.

ZA TEKST ODLUKE KLIKNUTI NA NASLOV

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prijedlog Plana u digitalnom obliku:

http://goo.gl/DNWVFY

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RSS