HNB tečajna lista
27.06.2017
Prodajni
CAD CAD
1
5,015533
GBP GBP
1
8,451478
USD USD
1
6,645199
EUR EUR
1
7,428003
$ Odabir valute
= Odabir valute

Javna nabava - Općina Vojnić

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) Općina Vojnić, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja.

_________________________________

 

Odgovorna osoba: Nebojša Andrić, općinski načelnik

Osoba sa certifikatom iz područja javne nabave: Nataša Opačić

 

Kontakt telefon: 047/883-020

e-mail:opcina-vojnic@ka.t-com.hr

 

__________________________________

   

  

 _____________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 21. Stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

RSS