HNB te�ajna lista
27.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,860342
GBP GBP
1
8,266885
USD USD
1
6,494092
EUR EUR
1
7,561720
$ Odabir valute
= Odabir valute

Javna nabava - Općina Vojnić

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) Općina Vojnić, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja.

_________________________________

 Odgovorna osoba: Nebojša Andrić, općinski načelnik

 Osoba sa certifikatom iz područja javne nabave: Nataša Opačić

 Kontakt telefon: 047/883-020

 e-mail:opcina-vojnic@ka.t-com.hr

 __________________________________


Zelena javna nabava

http://www.zelenanabava.hr/
____________________________________________


 

 _____________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 28. Stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 ) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, jednostavnih nabava i njihovo izvršenje.

Zadnja promjena 27.12.2019.
Zadnja promjena 19.06.2019.
Zadnja promjena 12.02.2019.
Zadnja promjena 04.12.2018.
RSS