HNB tečajna lista
23.10.2017
Prodajni
CAD CAD
1
5,099200
GBP GBP
1
8,395170
USD USD
1
6,376376
EUR EUR
1
7,527949
$ Odabir valute
= Odabir valute

POZIV NA NADMETANJE

Općina Vojnić je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ od 29.08.2013. godine objavila poziv na nadmetanje za predmet nabave: „POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐENJA AUTOBUSNOG OKRETIŠTA SA PERONOM ZA ŠKOLSKU DJECU U VOJNIĆU“ OV2/13-AS, oznaka  dokumenata 2013/S 002-0073626.
Rok za dostavu ponuda je 17. rujan   2013. u 11,00 sati.

Objavljeno 02.09.2013.

Objavljeno 02.07.2013.
RSS