HNB te�ajna lista
29.01.2020
Prodajni
CAD CAD
1
5,128940
GBP GBP
1
8,806486
USD USD
1
6,767519
EUR EUR
1
7,456452
$ Odabir valute
= Odabir valutePROPISI

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19 )
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08, 127/19)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, NN 98/19)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14)

RSS