HNB te�ajna lista
13.11.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,105579
GBP GBP
1
8,681328
USD USD
1
6,764046
EUR EUR
1
7,454656
$ Odabir valute
= Odabir valutePROPISI

- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14)

RSS