HNB tečajna lista
23.04.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,767236
GBP GBP
1
8,496103
USD USD
1
6,041704
EUR EUR
1
3,799253
$ Odabir valute
= Odabir valute

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta šljiva"

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

RSS