HNB te�ajna lista
19.10.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,946580
GBP GBP
1
8,463835
USD USD
1
6,448497
EUR EUR
1
7,431247
$ Odabir valute
= Odabir valute

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta šljiva"

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić

...............................................................................

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić

................................................................................

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

................................................................................
RSS