HNB te�ajna lista
26.03.2019
Prodajni
CAD CAD
1
GBP GBP
1
USD USD
1
EUR EUR
1
$ Odabir valute
= Odabir valute

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Vojnić


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Općine Vojnić 
soba 32 – I. kat

- RADNO VRIJEME-
od 07,00 do 15,00 - od ponedjeljka do petka
(u ostale dane (vikend i blagdani) povjerenstvo radi prema dogovoru i  potrebi)

10. travnja 2018. (utorak)  od 07,00 do 24,00

NA DAN IZBORA 
29. travnja 2018. godine
od 06,00 sati

NA DAN IZBORA 
(ponovljeni izbori za mjesni odbor Utinja Vrelo)
13. svibnja 2018. (nedjelja) od 06,00 sati


Kontakt telefon: 047 883-020, fax: 047 883-021 ili
e-mail: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
..................................................................................................................................


.............................................................................................................
Objavljeno 02.05.2018.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RSS