HNB te�ajna lista
18.06.2019
Prodajni
CAD CAD
1
4,942117
GBP GBP
1
8,344541
USD USD
1
6,627993
EUR EUR
1
7,429979
$ Odabir valute
= Odabir valute

PROJEKT Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 1.649.321,27

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima 
Sufinancirani iznos: 1.388.729,48
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta: 220.562,92
Vlastito učešće: 40.028,87

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vojnić osigurat će se potrebna infrastruktura za prikupljanje odvojenih kategorija otpada koje se može koristiti kao sirovina (stakla, plastike, metala, papira i kartona), ali i ostalih vrsta otpada koje su reciklažna dvorišta dužna primiti bez naknade i za koja se osiguravaju odgovarajući kontejneri/spremnici i sl.,; sve sukladno zakonskim propisima. Izgradnja reciklažnog dvorišta je zakonska obveza propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Osim zakonske obveze odvojenog predavanja otpada, stanovnici općine će biti konstantno informirani i educirani o potrebi odvojenog prikupljanja i predavanja otpada kroz informativno-obrazovne aktivnosti koje će se provoditi za sve korisnike s naglaskom na djecu školskog uzrasta i mlade.

Izvođač: postupak javne nabave
Rok izvršenja: -

Linkovi:

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/reciklazna_dvorista/ 
RSS