HNB te�ajna lista
06.12.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,102003
GBP GBP
1
8,833600
USD USD
1
6,725808
EUR EUR
1
7,455558
$ Odabir valute
= Odabir valute

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 4.024.453,71 kn, prihvatljivo: 3.369.453,71 kn

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6i: Ulaganja u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u  području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima

 

Sufinancirani iznos: 2.864.035,65 kn

 

Opis projekta: Na odlagalištu nisu provedeni nikakvi radovi na sanaciji, osim što je izvedena ograda oko odlagališta, a otpad se prestao odlagati na lokaciji u kolovozu 2015.g. Kako Zakonska regulativa nalaže zatvaranje svih postojećih odlagališta u RH najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, krenulo se s planiranjem potrebnih radova kako bi se odlagalište saniralo u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) te nakon toga i zatvorilo.

 

Pod sanacijom i zatvaranjem podrazumijeva se sakupljanje otpada eventualno odloženog van gabarita, izravnavanje i ublažavanje nagiba (pokosa) te formiranje tijela odlagališta i zatvaranje ugradnjom završnog pokrovnog sloja.

 

Odlagalište otpada „Kokirevo“ nalazi se na području općine Vojnić, u Karlovačkoj županiji na udaljenosti cca 3 km sjeveroistočno od centra općine Vojnić. Odlagalište je smješteno na k.č. br. 781/3, k.o. Vojnić. Najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti cca 370 m.

 

Linkovi:

 

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/odlagalista_otpada_i_sanacije/

 

RSS